Svart Sol

Fågelskådning på Västjylland

Ingen plats i Danmark kan mäta sig med Västjylland när det kommer till fågelskådning, så packa kikaren och bege dig västerut!

Flyttfåglarnas paradis

Tack vare att Västjylland ligger längs flyttfåglarnas resväg blir de stora våtmarkerna under vår- och höstmånaderna rastplats för många fåglar. Även häckande fåglar slår sig årligen ner ett tag i området.

Fånga fåglarna i flykten

Vadehavet vid Skallingen, Ringkøbing Fjord med naturreservatet Tipperne, Skjern Enge, Vest Stadil Fjord, Nissum Fjord och Harboøre Tange är populära platser bland fågelskådare.

Svart Sol

På den danska kusten kan du uppleva fenomenet som kallas Svart sol. Svart sol uppstår när enorma flockar av starar gör sig klara att slå sig till ro för natten i våtmarkerna och flyger i fascinerande mönster över himlen. Vid vissa tillfällen är de så många och flyger så tätt att de till och med skymmer solen.

Vadehavscentret

Den fågelintresserade bör även ta en tur förbi Vadehavscentret. Centrets utställning tar dig på en resa genom Vadehavets unika landskap illustrerat med hjälp av de miljontals flyttfåglar som varje år besöker området.

Share this page

Relevanta länkar
Hoest

Västjylland

Upptäck Vadehavets Nationalpark som bjuder på ett rikt fågel- och djurliv, cykla genom det fantastiska hedlandskapet eller ta med surfbrädan till någon av västkustens utmärkta surf spots.