Øresundsbron

Öresundsbron som förbinder Sverige med Danmark har på många sätt fört de två länderna närmare varandra. Organisationen som driver Öreundsbron heter kort och gott Øresundsbron.

I år fyller Öresundsbron 13 år men organisationen bakom har funnits betydligt längre än så, faktiskt ända sedan 1991 när det slutgiltiga avtalet om att bygga en förbindelse mellan Danmark och Sverige skrevs under. Øresundsbron är en dansk-svensk verksamhet som ägs till hälften av den danska staten och till hälften av den svenska staten.

Organisationen Øresundsbron äger och driver Öresundsbron men deras vision är inte enbart att driva den existerande bron. De arbetar också för att skapa nya broar över Öresund, såväl kulturella som mentala, samt för att stärka Öresundsregionen.

Share this page

Mer om Øresundsbron