Kulturupplevelser

Det finns sju danska sevärdheter med på UNESCO´s världsarvslista, som är en förteckning över de mest ovärderliga kulturminnesmärken och naturscener i världen.

De danska sevärdheterna är följande:

Kronborg Slot, Helsingør
Ett enastående exempel på ett renässansslott som har haft en markant roll i Nordeuropas historia.

Läs mer om Kronborg Slot

Roskilde Domkyrka, Roskilde
Den viktigaste gotiska kyrkan byggd i mursten i Nordeuropa.

Läs mer om Roskilde Domkyrka

Jellinghögarna med runstenarna och kyrkan, Jelling
Dels i form av gravhögarna och den ena runstenens vittnesbörd över hednisk, nordisk kultur, dels i form av att den andra runstenen och kyrkan visar det danska folkets övergång till kristendomen.

Läs mer om Kongernes Jelling

Stevns Klint
Stevns Klint är en 15 km lång vit kustklint av kalk som innehåller spår från det asteroidnedslag som drabbade Jorden för 65 miljoner år sedan och som medförde en global katastrof och massdöd då flera livsformer dog ut – däribland dinosaurierna. 

Läs mer om Stevns Klint

Vadehavet
Vadehavet är världens största sammanhängande tidvattensystem och bjuder på unika naturupplevelser. Mer än 10 000 djur- och växtarter lever här och miljoner flyttfåglar utnyttjar Vadehavet som en oumbärlig station för mellanlandning och proviantering.

Läs mer om Vadehavet

Christiansfeld
Christiansfeld i kommunen Kolding grundades av herrnhutare 1773 och är enligt Unesco ett värdefullt exempel på en planerad protestantisk stadsmiljö.

Läs mer om Christiansfeld

Parforcejagtlandskabet, Nordsjälland
Jaktområdet beskrivs som ett viktigt kulturlandskap där man för 500 år sedan började bedriva parforcejakt, då man använder häst och drivande hundar. 

Läs mer om Parforcejagtlandskabet