Information om coronavirus för Danmark

Här hittar du information om hanteringen av coronaviruset i Danmark och hur det påverkar ditt resande. Läs mer om gränserna, vilka regler som gäller för inresa i Danmark med speciella skäl, vilka delar av samhället som är öppna och annan relevant information.

(Uppdaterat 2 juli 2020)

Danmarks gräns mot Sverige fortsatt stängd, med vissa undantag

Danmarks gränser är fortsatt stängda för stora delar av Sverige, men från och med den 27 juni går man över till ett gradvist öppnande för de regioner där det finns färre än 20 smittade per 100.000 invånare. Läget uppdateras varje torsdag och du kan se vilka regioner som är öppna här

Även personer bosatta i Skåne, Halland och Blekinge, de så kallade gränsregionerna, tillåts resa till Danmark. Dock ska man, om regionen officiellt är stängd och man inte har särskilt godtagbara skäl, kunna visa resultat från ett negativt corona-test som genomförts senast 72 timmar innan inresan. Man ska även kunna dokumentera att man är folkbokförd i regionen, se mer om hur här.

Skåne, Halland och Blekinge är vidare undantagna från den regel som gäller för övriga delar av Sverige, samt övriga länder, nämligen att man måste kunna visa att man har bokat minst 6 övernattningar i Danmark för att få resa in. De danska myndigheterna kommer att uppdatera informationen om vilka regioner som tillåts att resa in i Danmark på veckobasis.

 

Besöka Danmark med godtagbara skäl

Från den 25 maj får personer som är permanent hemmahörande i något av de fem nordiska länderna (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige) eller Tyskland lov att resa till Danmark om de hör till någon av följande kategorier:

• Personer som äger en sommarstuga i Danmark

• Personer som har ett förhållande med någon som är bosatt i Danmark. För information om vilken dokumentation som krävs, läs mer på den danska polisens sajt här.

• Personer som har mor- eller farföräldrar i Danmark

• Affärsresor till och från Danmark kan återupptas om de genomförs på ett ansvarsfullt sätt i enlighet till smittskyddsregler. Affärsresor styrs även av branschspecifika regler.

Däremot är generella resor för till exempel familjebesök, turism, affärsresor eller studieresor inte tillåtna. Läs mer om vad som gäller här

Danmark lättar på vissa restriktioner

Den 7 maj offentliggjorde den danska regeringen vissa lättnader på de åtgärder man vidtagit för hindra smittspridningen. Under perioden 11-18 maj kommer lättnader träda i kraft inom bland annat handel, restaurangsektorn och viss skolverksamhet.   

Lättnaderna gäller bland annat:
•    Shoppingcenter får öppna från den 8 maj
•    Restauranger och caféer får öppna från den 18 maj
•    Elever i sjätte klass och uppåt ska återvända till skolan den 18 maj. Även           ”Efterskolor” får lov att öppna.

•    Bibliotek, kyrkor och andra trossamfund får öppna från den 18 maj
•    Idrottsutövning utomhus samt professionella idrotter kan återupptas (utan publik).
•    Djurparker där man tar sig runt i bil får öppna
•    En förutsättning för alla öppningar är de riktlinjer för avstånd och hygien som utfärdats

Nedstängningar i Danmark 

Med anledning av coronaviruset har den danska regeringen vidtagit vissa åtgärder, som att stänga offentliga institutioner och uppmana så många som möjligt att hålla sig hemma. Folksamlingar på mer än 10 personer är inte tillåtna. Det kommer att innebära en del förändringar och vissa offentliga platser och sammankomster som gallerier, attraktioner och evenemang har stängt eller avbokas. 

Fler lättnader väntas träda i kraft den 8 juni. 

Om du landar på Köpenhamns flygplats 

Du som landar med flyg på Köpenhamns flygplats kan självfallet resa hem till Sverige via Öresundsbron med tåg eller bil. Du kan däremot inte resa ut från Köpenhamns Flygplats om du inte har starkt vägande skäl (se mer här). Du kan hitta mer aktuell information på Copenhagen Airports sida. Du kan även följa med i vad som händer angånde reserestriktioner på den danska polisens twitterkonto.

Så här kan du hålla dig uppdaterad om coronaviruset

1. Vi rekommenderar att du i första hand vänder dig till officiella svenska myndigheter, som Folkhälsomyndighetens sida om coronaviruset, för att få aktuella råd och rekommendationer.

2. Du läsa den danska folkhälsomyndighetens (Sundhedsstyrelsen) Q&A här och aktuell information från den danska polismyndigheten här