VisitDenmark
Two people sat with their bikes next to the sea

Cycling the Baltic Sea Cycle Route: 820km of hygge on two wheels

This isn't your average cycle path. The Baltic Sea Cycle Route runs through some of Denmark's most enchanting countryside, along country lanes, beside sandy beaches and across peaceful islands. Discover Denmark from the seat of a bike as you navigate our inspiring landscape.

When was the last time you saw a pod of dolphin from the seat of your bike? Spent an afternoon in a medieval castle? Or tasted delicious cheese fresh from the seller as you walked around a weekly market?

The 14-stage journey of the Baltic Sea Cycle Route is uplifting and full of memory-making potential. It's both the perfect way to switch off from everyday life and a unique way to experience Denmark's nature, lifestyle, history and culture, with a route that winds around historic manors and medieval castles, pretty market towns and unparallelled wildlife experiences.

Follow us on a route through the very best of Denmark.

Highlights of the Baltic Sea Cycle Route

Whichever stage you tackle, you'll find castles and manors, natural wonders and unique small towns that will enchant and inspire you.

Where to start

The route is broken down into 14 stages and is laid out in a figure of eight shape, allowing you to choose either an eastern or a western loop. Both routes are highly accessible; if you are driving from Germany, you will reach the Western Loop first; if you fly into Copenhagen, the Eastern Loop is the closest. The downloadable guide below takes you through the route stage by stage. 

Practical information about the N8

Where can you hire a bike in Denmark? Can you take a bike on a train? The answers to these questions and more are all below.

Frequently-asked questions

Det är både populärt och enkelt att cykla i Danmark. För mer inspiration och information kan du gå in på vår sida för cykling i Danmark.

Här följer några regler för cykling i Danmark som gör att du kan känna dig trygg och avslappnad på din tur.

Nödvändig utrustning

Din cykel måste vara utrustad med ringklocka, en vit reflex fram, gula reflexer på pedalerna, gula reflexer på båda hjulens ekrar (alternativt vita, reflekterande däck- eller fäljsidor) samt en röd reflex bak. I Danmark är reflexer monterade enligt dessa anvisningar som standard, vilket gör att du inte behöver tänka på detta när du hyr en cykel. Om du däremot väljer att ta din egen cykel med på semestern måste du se till att den är rätt utrustad.

När du cyklar efter mörkrets intåg måste du ha fungerande cykellysen, vitt eller gulaktigt fram och rött bak. Om du saknar cykellysen kan du köpa det i närbutiker och cykelaffärer i Danmark. Cykelkärror måste ha två vita reflexer fram och två röda reflexer bak samt två gula reflexer på vardera sidan. Om du cyklar när det är mörkt måste du se till att cykelkärran är försedd med ett rött cykellyse, antingen baktill eller på vänster sida.

Att skjutsa barn på din cykel

Om du är över 15 år får du skjutsa två barn under åtta år på din cykel, förutsatt att cykeln är försedd med lämplig utrustning. Om du har en cykelkärra (anpassad för barn) får du skjutsa två barn oavsett ålder. Barn som skjutsas i cykelsitsar och cykelkärror måste alltid spännas fast ordentligt.

Cykelhjälm

Du är inte skyldig att bära cykelhjälm enligt dansk lag – men det är ändå en bra idé!

Danska trafikregler

Du måste alltid cykla på högersida av vägen eller cykelvägen. Om det finns en cykelväg så måste du använda den. Om du ska göra en vänstersväng så ska du hålla till höger hela vägen tills du kommer fram till svängen, där ska du stanna och kontrollera att vägbanan är fri innan du svänger. Som cyklist måste du använda dina armar för att signalera till medtrafikanterna att du saktar in, tänker svänga eller stannar. Läs mer om lagar och regler för cyklister i Danmark.

Det är enkelt att hitta när du cyklar i Danmark eftersom det finns över 11,000 km märkta och skyltade cykelleder. Det enda du behöver är ledens namn, nummer eller logo och så är det bara att följa skyltarna. Många leder korsar varandra så det fungerar fint att kombinera flera olika leder. Cykellederna är säkra jämfört med många andra länder och de följer ofta mindre vägar och stigar genom skog och orörd natur.  

Nationella cykelleder

Det fins 11 nationella cykelleder i Danmark på över 4000 km. Nationella leder markeras med ett vitt nummer i en röd ruta och en cykelsymbol på en blå fyrkantig skylt (notera att led 10 på Bornholm har en grön och inte en blå bakgrund). Leder med udda tal från 1-9 går från norr till söder och leder med jämna tal från 2-8 går från öst till väst. Det finns två ringleder: Bornholm (10) och Limfjorden (12).

Regionala och lokala leder

Det finns även ett väl utbyggt nätverk av regionala och lokala cykelleder, alla tydligt skyltade. De regionala lederna har vita nummer från 16-99 på en blå bakgrund och de lokala lederna har samma system men med nummer från 100-999.

Everyone can go where they like in the Danish countryside as long as they are considerate of animals, plants and other people. It is your responsibility to be safe.

Here are some of the most important rules:

  • You are allowed in public woods and forests 24 hours a day, all year round.
  • You are only allowed in private woods and forests from 6 am until sunset, and only on roads and paths.
  • All cycling is to be carried out on roads and trails, regardless of public or private land.
  • Foraging for private use is allowed.
  • It can be difficult to see if a wood or forest is publically or privately owned. Look for signs and follow the rule of thumb that red posts are used in public forests, and green ones are used on private land.
  • Entry to a forest can sometimes be limited during the hunting season.
  • You are allowed on uncultivated land (meadows, cliffs, coasts and beaches etc) on foot while pushing your bike.
  • If you want to stay in a public forest /uncultivated land, you have to be at least 50 meters from the nearest building. If you want to stay on private ground, you have to be at least 150 meters from the nearest building.
  • You can check further rules on: The Danish Nature Agency