Tranekær Slotsmølle

Lukket i 2020 pga Covid19. På Tranekær Slotsmølle drejer vingerne og maler mel

Tranekær Slotsmølle er lukket - foreløbig indtil december 2020

De mange gamle vindmøller, som gør køreturen i det langelandske landskab både køn og hyggelig, er et af de karakteristiske træk på øen. Tranekær Slotsmølle er en hollandsk vindmølle, bygget i 1846. Den står i dag med det oprindelige inventar.
Publikum kan bese hele møllen indvendig. I magasinbygningen har vi sat en udstilling op om mølleriets historie på Langeland. Møllen drives af at et frivilligt møllelaug og udstillingerne er lavet af Langelands Museum.