skip_to_main_content

Ørnehøj

Ørnehøj er en langdysse, og som andre af vore forfædres kæmpemæssige gravhøje fascinerer den os med sine store sten og fortælling om tidlige samfund.

Ørnehøj langdysse
Lige nord for Hesnæs ligger Corselitze Østerskov med adskillige gravhøje fra bondestenalderen (4.000 f.Kr.-1.700 f.Kr). En af de mest bemærkelsesværdige er Ørnehøj langdysse (med en jættestue), som er dateret til 3950 f.Kr.-2801 f.Kr.

Find et kort over området her.

Ørnehøj langdysse er 30 m lang og 12 m bred. Den midterste af de stående randsten er 2,75 m høj og har på den udadvendte side et udhugget ovalt skjold med monogrammet F.C.C. og årstallet 1843 under en krone. Bogstaverne står for Frederik Christian Cronprinds og markerer, at Frederik VII som kronprins stod for at udgrave gravhøjen.

Når man ser på langdyssen, vil man bemærke, at der mangler en del sten i stensætningen. Man formoder, at de i tidens løb er blevet fjernet, knust og brugt til vejbelægning eller lignende.

Flere gravhøje
Ca. 5 km længere sydpå kan du gå på opdagelse efter flere fortidsminder i Halskov Vænge

For vandreture på Lolland-Falster anbefales Naturlandets gratis app – se mere her

Læs mere om gravhøje her