Bukkemose Strand

Bukkemose Strand

På Sydlangelands østkyst finder du Bukkemose Strand. Her findes legeplads, toilet og ophalerplads.