Thorsminde Havn

Thorsminde Havn

Foto: Destination Nordvestkysten
Aktiviteter
Lystbådehavne
Adress

Vesterhavsgade 1A

6990 Ulfborg

Contact

Telefon:9749 7044

Mobile:2334 0681

fax:9749 7140

Thorsminde Havn er beliggende ved afvandingsslusen fra Nissum Fjord. Tidligere måtte alle fartøjer sluses igennem den lille kammersluse, som forbandt havet med fjorden/Gl. Havn på østsiden. Kutterne var byggede, så de kunne lægge masterne ned.

Nye muligheder for havnen begyndte da vesthavnen blev anlagt i 1967. Den hjemmehørende flåde voksede, og 1980-1990 var der ca. 75 hjemmehørende kuttere. I forårsmånederne var der lige så stort antal fartøjer fra de indre danske havne, der kom til vestkysten for at fange tunger.

Omsætningen/værdien af de landede fisk var ca. 45 mio. kr. i 2018. Den hjemmehørende flåde er på ca. 15 kuttere. Havnen er et attraktivt sted for lystsejlere, da man har en naturlig og aktiv fiskerihavn som godt alternativ til de store marinaer. Der er nye toilet- og badeforhold på havnen, mulighed for proviantering mv.

Havnen kan kontaktes på tlf. 9749 7044 eller på VHF kanal 13-16 i dagtimerne.

Kommer du til Thorsminde Havn som lystsejler, skal du udvise særlig agtpågivenhed ved ind- og udsejling.

Strømmen varierer alt efter, om slusen til fjorden er åben eller lukket. Samtidig varierer vanddybden i indsejlingen og i havnen. Ved meget strøm kan havnens sluse lukkes ved besejling. Dette kan ske i tidsrummet 07-21.30 ved kontakt til havnen. Information om strømforhold og sidst kendte vanddybder kan ses på www.Thorsmindehavn.dk.  

Der er mulighed for gennemsejling via kammersluse i tidsrummet 07-21.30. Tilmelding til gennemsejling sker på tlf. 9749 7044.

Er der brug for at komme i Nordsøen udenfor dette tidsrum henviser vi til kajpladser ved bro 3 og 4 i Vesthavnen. Der har også gode slæbesteder både til Nordsøen i Vesthavnen og til Nissum Fjord i Gl. Havn.  

 

Se video fra Thorsminde

Adress

Vesterhavsgade 1A

6990 Ulfborg

Facilities

Indkøb

Relaterade produkter

Se mer
Last updated by
VisitNordvestkysten, Holstebro