Sneslevkorset

Foto: Ringsted Turistinformation
Attraktioner
Monumenter
Adress

0000 dummy

Contact

Korset står ved Haslevvej, på Eskildstrup gods jord. Det er rejst i 1931 af præsten Andreas Fibiger, som var med i den kreds af indre mission, som i 1922 arvede Eskildstrup Gods.

Korset er en kopi, skabt af billedhuggeren J.A. Jericau i 1853 og støbt af Kgl. Bronzestøber P.L. Rasmussen.

Samtidig med korset satte A.  Fibiger en mindesten over Kammerherre Hans S.W. Barner ved Eskildstrup Gods.

Læs mere på wiki.ringstedhistorie.dk

Adress

0000 dummy

Facilities

Skulptur

Vartegn

Last updated by
Ringsted Turistinformation