Ørnekol

Selvom Gravhøjen Ørnekol ligger på et privat område, og sommetider græsser der kvier på stedet. Så er alle velkommen gennem lågen og bestige toppen.

Ørnekol er Vitveds Sogns eneste gravhøj

Det er sognets eneste fredede fortidsminde. Ørnekol lå på Vitved Hede på et afsondret højdedrag syd for Pilbrodalen. Heden og Pilbrodalen har sandsynligvis været græsningsområde og overdrev til Vitveds gårde. Heden blev tidligt i 1800-tallet solgt fra gårdene i Vitved og udstykket i mindre husmandsbrug. Heden blev derfor tidligt opdyrket, og Hedelundgård, som Ørnekol hører til, er således et eksempel på en mindre hedeejendom.

Læs mere om de smukke bjerge i Danmark her. .

#ørnekol #visitskanderborg #visitaarhusregionen