skip_to_main_content

Junget Gård

Junget Gård 

Der er knap 22 kilometer til Jungetgård i Salling nord for Skive. Junget Gård er en gammel herregård i Junget Sogn, Nørre Herred i Salling. Indtil 2006 lå den i Viborg Amt.

Den fredede hovedbygning ligger nær Limfjorden på et firkantet voldsted, delvis omgivet af voldgrave, er en sengotisk vinkelbygning, der er opført fra 1548 af Herman Skeel. Det oprindelige anlæg, der er bygget af munkesten på kampestenssokkel, bestod af to fløje mod syd og øst og en spærremur mod vest med spor efter en vægtergang. Den bedst bevarede bygningsdel er sydfløjen i ét højt stokværk over en fladloftet kælder. Den har kamtakkede gavle mod vest og øst, og vestgavlen er bedst bevaret med vandrette rundstave og fladrundbuede loftsglugger. Kun ydermurene har været opført i fuld mur med nu forsvundne karnapper, mens der ind mod gården har været bindingsværksmur med højstolper og tagknægte, nu kun delvis bevaret. Med anvendelse af spærremuren mod vest er der senere, vist i 1700-tallet bygget en vest fløj.

P: Junget Strand Camping (N 56° 45.738', E 9° 5.986')
L: 3,3 km
Markering: Gul

Stien går ned over strandengene og langs med stranden.