Svart Sol

Fågelskådning på Västjylland

Ingen plats i Danmark kan mäta sig med Västjylland när det kommer till fågelskådning, så packa kikaren och bege dig västerut!

Flyttfåglarnas paradis

Tack vare att Västjylland ligger längs flyttfåglarnas resväg blir de stora våtmarkerna under vår- och höstmånaderna rastplats för många fåglar. Även häckande fåglar slår sig årligen ner ett tag i området.

Vadehavet vid Skallingen, Ringkøbing Fjord med naturreservatet Tipperne, Skjern Enge, Vest Stadil Fjord, Nissum Fjord och Harboøre Tange är populära platser bland fågelskådare.

Share this page

Relevanta länkar