Kanot i Danmark

Det är populärt att paddla kanot i Danmark. Ofta ser man både en, två och tre – eller fler, kanoter som paddlar i grupp och självklart är matkorgen och filten med – redo för en härlig dag i naturen.

Med kanot på åar och i fjordar 

I Danmark kan du paddla kanot längre sträckor med flera övernattningar längs med vägen. Gudenån och Susån är de mest kända, men Skjernå och Nørreån passar också väldigt bra till längre paddlingsturer. Det finns uthyrningsmöjligheter längs med åarna och det är välskyltat där det är tillåtet att kliva i land.

En vecka eller bara ett par dagar i kanot är en fröjd för själen. Stilla vatten med en lätt ström nerför ån med omväxlande segling när en sjö ska korsas gör turen behaglig. Du kommer nära djurlivet och får uppleva naturen med alla dina sinnen.

Du kan absolut paddla kanot på flera av de danska fjordarna. Följ kusten in i små vikar och bukter, runt halvöar och uddar. Det finns många turmöjligheter i Limfjorden på Nordjylland, likaså Roskilde Fjord, Holbæk Fjord och Isefjorden på Själland.

Det finns ingen samlad förteckning med förslag på kanotturer. Ett bra råd är att kontakta några lokala uthyrare som kan ge tips. De kan hjälpa till att hitta den rätta turen och det farvatten som passar bäst till er energi och kunskap.

Kostnad för att hyra kanot

Du kan hyra en kanot per timme, dag eller vecka hos de flesta uthyrare. Det kostar ca. DKK 200 per dag och DKK 1000 per vecka. Det kan dock variera mellan uthyrare och typ av kanot.

Sök efter uthyrare av kanoter 

Faciliteter 

På några platser kan du hyra diverse tillbehör – fråga dig fram.  Hos uthyraren kan du få hjälp med hur du ska förhålla dig till vattnet och när du måste gå i land.

Om du är på en längre tur kan du få hjälp med var det finns övernattnings-, och matmöjligheter. Flera uthyrare har också färdiga turförslag som berättar vad du ser på turen och rekommenderar platser att gå i land på.

Var får du övernatta?

Att paddla kanot har blivit en väldig t populär semesteraktivitet och därför har man tvingats sätta upp riktlinjer på olika platser, speciellt där naturen är sårbar mot störning och slitage. Det drivs organiserad kanotpaddling på 11 av Danmarks 40 segelbara vattendrag/åar. De mest populära, Gudenån och Susän, står för 70 procent av den samlade paddlingen. På bakgrund av Naturskyddslagen har Miljø- og Energiministeriet utarbetat regler som begränsar paddling i Gudenån, Susån och Karup å.

Dansk Kano och Kajak Forbunds hemsida kan du söka efter sjöar, åar och kust i hela landet där det är tillåtet att paddla.

Paddla egen kanot 

Det är viktigt att veta att man inte bara kan lägga ner sin kanot i vattnet och börja paddla. I vissa vattendrag och delar av vattendrag krävs att man först skaffar sig ett gästkort och det gör man som regel hos kommunen.

Det kan löna sig att vara ute i god tid eftersom det på vissa platser bara utställs ett begränsat antal gästkort för enskilda vattendrag. Ett annat problem som kan uppstå när man kommer med en egen kanot är att det kan vara att det är svårt att lägga den i vattnet utan att beträda privat egendom. Det finns ingen allemansrätt i Danmark. Därför rekommenderas det att man kontaktar den lokala turisbyrån när man ska paddla med egen kanot.

Regler för att paddla kanot

De flesta danska åar och vattendrag har någon form av segelrestrektion, antingen segelförbud på vissa sträckor, en begränsad tid man får paddla (till exempel enbart från soluppgång till solnedgång och enbart från 15 juni till 20 september eller 15 november) eller en begränsning i antal kanoter som får hyras.

Det finns olika regler kring att paddla kanot beroende på var man befinner sig, följande regler är dock samma oavsett var du är:

- Vattendraget ska vara minst 1,5 meter brett och minst 0,50 meter djupt
- Paddla medströms
- Paddla inte in i trånga sidovattendrag
- Paddla aldrig efter kl. 18 och före kl. 08
- Paddla inte in i vassen
- Paddla inte direkt upp på land
- Ha som grundregel att du inte får kliva i land

Share this page