Sorry if you notice any errors on this page - we're updating our design. Thanks for your patience!

Värt att veta

Antal invånare: 5 700 000

Invånare per km2: 130,5

Åldersfördelning:

0-19 år: 23,2 %

20-59 år: 52,2 %

60 år +: 24,5 %

Medellivslängd:

Män: 78 år

Kvinnor: 81,9 år

Upplysningar per 1 januari 2015 – Källa: Danmarks Statistik.