Sorry if you notice any errors on this page - we're updating our design. Thanks for your patience!

Nödsituationer

Man har rätt till gratis akut behandling på sjukhus och vårdcentraler vid akut sjukdom, olycka eller plötsligt förvärrat tillstånd av kronisk sjukdom, under sin vistelse i Danmark.

Rätten till behandling upphör när man är så pass frisk att man kan transporteras till sitt hemland, eventuell hemtransport står man själv för (se egen hemförsäkring eller reseförsäkring om vad som gäller).

Förutsättningen för gratis behandling är att patienten inte har rest till Danmark för att få behandling.