Natural experiences

Naturupplevelser på Västjylland

På Västjylland hittar du unika naturupplevelser oavsett om du beger dig till kustlandskapens sanddyner, stränder och hedar eller söker dig till regionens inland. Området är dock mest känt för Vadehavetes Nationalpark med den artrika våtmarken och de miljontals flyttfåglar som stannar till här varje år.

Unikt och varierat landskap

Västjylland och den västra delen av Limfjorden utgör en del av Danmark där landskapet som präglats av den senaste istiden är både storslaget och varierat. Inom korta avstånd kan du uppleva ett stort urval av olika sorters kust, från den barska ”Järnkusten” till Limfjordens mjukare och mer varierade kustlandskap. Här finns hela 50 km havsstrand och 175 km fjordstrand.

Sand och strand

Västkustens väldiga sanddynsområden är Danmarks största och havsutsikten från dessa kan tyckas oändlig. På den lilla landtungan Holmsland Klit finns såväl långa stränder som ett vackert naturskyddsområde.

Djur och natur

Inlandets planterade skogar är fulla av naturupplevelser. I Klosterhede Plantage söder om Lemvig kan du exempelvis se bävrar och i skogsdungarna kring Blåbjerg och Oksbøl lever Danmarks största bestånd av kronvilt.

I de unika områdena vid Skjern Å finns goda chanser att få se uttrar samt att med lite tur och skicklighet fånga lax i ån.     

Förslag på naturupplevelser

Bovbjerg Klint – en unika klint med lager som bildades under de tre senaste istiderna.

Harboøre Tange – upplev ett rikt fågelliv och vacker natur på ”Järnkusten”.

Hygum Bakke – från utsiktsplatsen kan du se det böljande moränlandskapet.

Lemvig Sødal – en tunneldal där du kan vandra längs markerade leder på 6 och 4,5 km.

Kabbelfredningen – en vandringsled på 6 km genom ett spännande istidslandskap.

Rammedige – resterna av ett försvarsverk som tros stamma från järnåldern.

Share this page