Panoramarutternas skyltning

Det är enkelt att ta en tur längs Panorama-cykelrutterna. Alla är tydligt skyltade och det finns översiktskartor på naturliga startplatser längs rutten.

Skyltning
Panoramarutterna skyltas i överensstämmelse med de danska vägreglerna som arbetar med tre kategorier cykelruttsskyltning: Nationalrutter, regionala rutter och lokala rutter. Panoramarutterna faller in under de lokala rutterna och får därför ett tresiffrigt ruttnummer. De börjar på 401 på sydvästra Jylland och går uppåt längs med Jyllands västkust och därefter fortsätter nummerraden mot sydöst och räknar uppåt mot Köpenhamn. Förutom ruttnummer kommer det också att stå "Panoramarute" på alla skyltar.

Alla Panorama-cykelrutter kommer att vara skyltade från 1 maj 2014.

Översiktskarta
Varje Panoramarutt får dessutom en översiktskarta som visar hela turen. Kartan kommer att finnas på naturliga startplatser.

Share this page

Fakta

Det finns totalt 26 skyltade Panorama-cykelrutter i Danmark. 10 stycken ligger på södra Själland och 16 stycken ligger längs med Jyllands västkust. Rutterna ligger i anslutning till de två nationella cykelrutterna, Vestkystruten och den danska delen av Berlin-Köpenhamn-rutten. De 26 Panoramarutterna varierar i längd från 12 till 49 kilometer och alla kan genomföras som dagsturer. Rutterna är tematiserade med fokus på naturen, kulturhistoriska sevärdheter, barnfamiljer med mera. Projektet stödjs av EU:s fond för regionalpolitiska projekt, den Europeiska regionala utvecklingsfonden.