Golfing in Denmark

Kvalitetsmärkta golfupplevelser

Aktiv Danmark 

Bakom kvalitetsmärkningen står föreningen Aktiv Danmark, som instiftats av VisitDenmark tillsammans med en rad organisationer och föreningar inom den danska turistnäringen.  

Golf i Danmark

Danska golfbanors karaktär

Banor på Jylland 

Golfbanorna är geografiskt sett relativt jämnt fördelade på Jylland. Dock finns något fler banor på Mitt- och Östjylland.

Golfing in Denmark

Pay & Play-banor i Danmark

Nästan hälften av Danmarks närmare 200 golfbanor erbjuder så kallad Pay & Play. Normalt sett krävs medlemskap i en golfklubb, som är certifierad av Dansk Golf Union, men det gäller alltså inte på Pay & Play-banorna. Med andra ord kan vem som helst spela på banan, oavsett tidigare kunskaper och färdigheter.

Related Tags

26917
Type
28331
Quality Label