Old city

Alternativ livs- och byggnadsstil

På flera håll i Danmark kan du uppleva små självständiga ekosamhällen, där invånarna gemensamt strävar efter att leva ett ekologiskt hållbart liv. Utöver det miljömässiga, sociala och kulturella står även utformningen av husen i fokus. Här finns lågenergihus, nytänkande kring byggnadsstil och förbrukning av byggnadsmaterial, reningsverk för spillvatten, komposteringsanläggningar och mycket mer.

De flesta av dessa ekosamhällen är öppna för allmänheten. Med andra ord får du gärna titta förbi och på nära håll uppleva hur den ekologiska livsstilen och de alternativa byggnadsmetoderna kan ta sina uttryck. På flera ställen anordnas guidade turer där någon av invånarna visar dig runt och berättar om samhällets byggnader och livsstil.

Om du åker till Egebjerg på nordvästra Själland kan du besöka Fri og Fro, som främst kännetecknas av sin pilträdsdränering och sina experimentella byggnader. Lite längre norrut, vid Torup, ligger ekosamhället Dyssekilde. Här kan du bland annat uppleva klassiska ler- och halmhus. På Mittsjälland återfinns det permakulturella samhället Hallingelille, som gärna framhåller sina avancerade byggnadskonstruktioner. Om du är intresserad av miljöriktig byggnadskonst inom området vånings- och radhus bör du besöka Munksøgård vid Roskilde.

På Jylland heter pionjärsamhället Det Ny samfund i Thy. Här kan du gå på upptäcktsfärd mellan stallbyggnader, gårdar och verkstäder. Om du däremot befinner dig i närheten av Aarhus kan du besöka Andelssamfundet Hjortshøj – ett socio-ekologiskt samhälle för alla typer av människor. Här experimenterar invånarna med hållbara byggnadsmetoder, förnybar energi med mera.

På Landsföreningen för Ekosamhällens hemsida kan du se en komplett förteckning över Danmarks etablerade ekosamhällen samt sådana som är på gång.

Läs mer om arkitektur i Danmark

Share this page

Relaterade länkar