Sort Sol, Danmark

Upplev "Sort Sol"

Den danska naturen är alltid nära och oavsett tid på året bjuder den på roliga och spännande upplevelser – "Sort Sol" är en av de mest dramatiska.

Om du reser till Tøndermarsken på den sydvästligaste delen av Jylland, kan du uppleva ett besynnerligt och mycket fascinerande fenomen när tiotusentals starar bildar fantastiska formationer på himlen. Fenomenet kallas "Sort Sol", svart sol på svenska, och det är verkligen en upplevelse värd resan. Du kan uppleva "Sort Sol" på våren och på hösten och det är störst möjlighet att få uppleva fenomenet vid kusten utanför Tønder. Det förekommer också på andra platser på södra Jylland, till exempel kring Ribe, vid Tipperne i den södra delen av Ringkøbing Fjord, vid dämningen över till Rømø och en del andra platser i området.

Läs mer om svart sol

Hitta fler naturupplevelser med Naturkatapulten

Läs om familjesemester i Danmark

Läs om andra naturupplevelser i Danmark

Black sun

Share this page