Praktisk information

Den internationella organisationen Foundation for Environmental Education (FEE) har 2015 tilldelat 48 danska hamnar BLÅ FLAG, som en symbol för att de uppfyller en rad hygieniska och miljömässiga krav. 

På Friluftrådets hemsida kan du se vilka danska hamnar som har BLÅ FLAGG.