Praktisk information

Följande är ett urval av de viktigaste trafikreglerna i Danmark

Danmark har högertrafik, något som bland annat betyder att omkörning alltid sker till vänster. Det gäller också på motorväg, och även om motorvägen är mer än 2-filig. Generellt betyder det också att högerregeln gäller om inte skyltning visar annat. Skyltar i Danmark följer i stort sett internationella direktiv och har internationella symboler.

Var extra uppmärksam på:

Den röd-vita trekantiga skylt eller målning i vägbanan som visar att man har väjningsplikt gentemot de fordon som kör på den väg man är på väg ut på.
Lämna företräde till bussar som blinkar ut från hållplatser.
Vid högersväng ska man lämna företräde för fotgängare, mopeder och cyklister som är på väg rakt fram.
Cyklister har ofta företräde - var uppmärksam på cyklister i korsningar.
Att tala i handhållen mobiltelefon eller skriva/skicka SMS är förbjudet. Prata endast i mobiltelefon om du har en handsfree. 
Använd halvljus även på dagen.
I städer får du endast använda tutan vid nödsituationer.
Kom ihåg att de två största broarna i Danmark, Öresundsbron och Stora-Bältbron, tar ut vägtullar. Läs mer om det här.
Du ska alltid använda blinkers när du byter körfält på motorvägen. Du ska också använda varningsblinkers om det snabbt uppstår stopp eller fara som t ex köbildning.

Hastighetsbegränsningar

I Danmark gäller följande hastighetsbegränsningar för bilar:

- 50 km/h i städer, orter och samhällen (vit skylt med stads-siluett)
- 80 eller 90 km/h på landsvägar utanför stadsområden.
- 130 km/h på motorvägar, vissa sträckor har dock max 110 km/h.
- 80 km/h på motortrafikled
Notera att man har färre skyltar än vi är vana vid i Sverige vad gäller hastighet.

På motorvägar får bilar och motorcyklar med släp (inkl husvagn) köra max 80 km/h.
På motortrafikled och landsväg får bilar med släp och motorcyklar köra max 70 km/h.

Polisen är snabba att bötfälla fordon som kör för fort, oavsett hur lite det är över tillåten gräns. Fortkörning ger dryga böter och om man är en utländsk bilist avkrävs boten på plats.

Stopp och parkering

Stopp och parkering är som regel tillåtet på höger sida av vägen, men förbjudet på motorvägar och huvudleder. Dessutom är det förbjudet:
- Där det är heldragna mittlinjer och avståndet från vägmarkeringen till bilen är under 3 m.
- Mindre än 5 meter före ett övergångsställe eller utfart från cykelväg, samt 10 m före en korsning
- På cykelvägar och övergångsställen
- På busshållplatser där kantstenen är målad gul, eller om målning saknas, inom 12 m från hållplatsskylten

Vid parkering förbjudet-skyltar kan det finnas en underskylt som anger tider då det är tillåtet med tidsbegränsad parkering enligt skylten. Tidsangivelser skrivet med svart eller vitt gäller för vardagar (ej lördag), tidsangivelser inom parentes gäller för lördagar och tidsangivelser skrivet med rött gäller söndag och helgdagar.

Förbjuden parkering bötfälls med DKK 510 och boten kan avkrävas på plats. Polisen har rätt att transportera bort fordonet.

På platser där tidsbegränsad parkering är tillåten är parkeringsskiva obligatorisk.

Promillegräns

Promillegränsen i Danmark är 0,5 promille

Läs mer om bilkörning i Danmark på Motormännens hemsida

Se också avsnittet ”Med bil till Danmark”

Här hittar du trafikreglerna i sin helhet