Praktisk information

Det går att ta ut danska kronor i de flesta uttagsautomater med ett Euro-, Visa-, Cirrus- eller Mastercard och automaterna ligger ofta i anslutning till en bank. På automaten står vilka kort som går att använda. Observera att det tillkommer en avgift på uttagen som normalt ligger på 30-50 kronor.

Vid betalning med ett internationellt kreditkort på restaurang, hotell, bensinstationer, i varuhus och liknande, ska man vara uppmärksam på att verksamheten har rätt att ta ut en avgift för kortköpet, en avgift som dock inte är lagstadgad. Om verksamheten kräver avgift på internationella kreditkort ska det framgå på menyn, på en skylt i receptionen, på rummet eller vid entrén. Avgiften, som läggs på den slutgiltiga summan får inte vara högre än den avgift verksamheten betalar till kortföretagen.

Notera att många butiker och även varuhus inte tar emot utländska kreditkort.

Läs mer om avgifter vid användande av utländska kreditkort på ” Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens” hemsida.

Spärra kreditkort

Ring följande nummer för att spärra ditt kort (notera att numren är danska och ev. kräver +45 framför):
Acceptcard: 7020 6345
American Express: 7020 4499/efter kontorstid 7011 5500
Dankort: 4489 2929
Diners Club: 3673 7319
Eurocard: 3673 7150
Visa: 8001 8588