Praktisk information

Det är inte tillåtet att förvärva, inneha, äga, bära eller använda skjutvapen, samt andra farliga vapen och knivar, utan polisens tillåtelse. Förbudet gäller också sprayer som används till självförsvar.

Kniv på offentlig plats
Det är tillåtet att ha med sig en kniv på offentlig plats om det finns ett"godkänt ändamål" för detta - Till exempel om kviven används i arbetet, i en sport eller en fritidssyssla.   

Här kan du läsa mer om Danmarks kniv- och vapenregler.

Vapen för jakt och tävlingsskytte
Om du bor i ett EU-land och har ett europeiskt vapenpass kan du utan särskilt tillstånd ta med ditt vapen om det ska användas till jakt eller skyttetävling.

Fyrverkeri
Som privatperson är det förbjudet att ta med fyrverkerier till Danmark.