Transport

Om ditt fordon är godkänt/registrerat i ditt hemland är det inga problem att använda det i Danmark. Fordonet ska ha nummerskylt och nationalitetsmärke och föraren ska ha ett officiellt körkort skrivet med latinska bokstäver.

Säkerhetsutrustning
Om bilen har säkerhetsbälten ska de alltid användas. Barn, som har fyllt 3 men inte 7 år, ska sitta fastspända i barnstol. Barn under 3 år ska vara fastspända i godkänd bilbarnstol eller annan godkänd säkerhetsanordning som passar barnets vikt och längd. Om bilen saknar bilbälten i baksätet får barnet sitta i baksätet utan säkerhetsutrustning.

Det är obligatoriskt att ha lyset påslaget även under dagen.
Det är obligatoriskt att ha varningstriangel i bilen.
Om du kör motorcykel eller moped måste godkänd hjälm användas.
Det är inte obligatoriskt med vinter-/dubbdäck i Danmark. Dubbdäck får endast användas mellan 1 november och 15 april och enbart om bilens alla hjul har dubbdäck.

Försäkring
Utländska fordon ska vara försäkrade, vilket anses uppfyllt om fordonet är godkänt och registrerat i ett EU-land, på Färöarna, i Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Island eller Kroatien. I fordon från andra länder måste föraren ha ett grönt internationellt körkort eller en s.k. gränsförsäkring som utfärdas av Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring.

För mer information om att köra bil i Danmark, se avsnittet om trafikregler.