Transport

Förutom två undantag är det gratis att köra i det danska vägnätet. Undantagen är Stora Bältbron och Öresundsbron.

Stora Bältbron förbinder Själland (Korsør) och Fyn (Nyborg) och Öresundsbron förbinder Danmark (Kastrup) och Sverige (Limhamn). Båda broarna är öppna dygnet runt och stängs enbart vid extrema väderförhållanden.

Broarna betalas kontant eller med kort i särskilda betalningsstationer vid överfarten.

Det är inte tillåtet att cykla på broarna, däremot kan du ta med cykeln på tågen som passerar broarna.

Priser och ytterligare information finns på broarnas hemsidor:
Stora Bältbron
Öresundsbron