Valuta och shopping

Varor och service är belagda med 25 % moms i Danmark. Skyltade priser är alltid inkl. moms.