Løkken, North Jutland

Res säkert i Danmark

Foto: ©Simone Bramante - @brahmino.com

Följ de senaste uppdateringarna och rekommendationer för besökare i Danmark i samband med coronaviruset. 

Situationen med COVID-19 förändras hela tiden. Att följa de senaste uppdateringarna kring insatser och rekommendationer är av största vikt för att hålla sig frisk och inte smitta andra personer. Besök den danska Folkhälsomyndigheten Sundhedsstyrelsen för den senaste informationen.

Information om gränsen

Gränsen är fortfarande stängd. När gränserna öppnas igen kommer det fortsatt att förekomma gränskontroll vid inresa till Danmark och det är därför nödvändigt att ha med sig pass eller giltig legitimation/ ID.

Det kan finnas speciella krav och begränsningar vid inresa. Se till att du vet vad som gäller för dig genom att ta del av uppdaterad information från lokala myndigheter.  

Livet i Danmark

Danmark började att öppna upp samhället igen den 6 april. Du kan läsa mer om de olika faserna i öppningen på den här sajten för danska myndigheter

Det är inte obligatoriskt att bära mask i Danmark. Alla uppmanas dock att hålla ett avstånd på minst en meter till andra människor. Många butiker har ett maxantal kunder som tillåts vara i butiken samtidigt. Det delas inte ut böter för överträdelser, men polisen kan utfärda varningar.

Många hotell och agenturer för uthyrning av sommarstugor har infört utökade regler för hygien och städning. Vänligen ta direkt kontakt med den aktuella verksamheten för fler upplysningar.

Restauranger och caféer har öppnat, men regler för social distans gäller.

Många festivaler och evenemang har ställts in 2020 – hör av dig till arrangören för mer information om specifika event.

Alla dessa direktiv och insatser ses över regelbundet och ändringar sker i och med att Danmark öppnar mer och mer.

Det här är tillåtet:

För att organisationer och institutioner ska kunna hålla öppet måste vissa regler och förhållningsorder som rör avstånd och hygien följas. Följande är tillåtet:

  • Stränder, skogar, sjöar och nationalparker är öppna
  • Kollektivtrafiken är i gång (tåg, bussar och båtar) men tidtabeller kan vara ändrade
  • Fritidsaktiviteter och idrott utomhus och professionell idrott utan åskådare är tillåtet
  • Man får umgås i en grupp på upp till 10 personer
  • Shoppingcenter och gallerior är öppna
  • Restauranger och caféer får öppna
  • Bibliotek och kyrkor får öppna
  • Safariparker där man färdas i bil får öppna
  • Banker och postkontor är öppna

Det här är inte tillåtet:

X Att umgås i grupper med fler än 10 personer

X Offentliga utrymmen och arenor som gallerier, sevärdheter, museer, biografer och konserthallar är stängda

X Nattklubbar, barer och vattenpipecaféer är stängda

X Simhallar, vattenland och nöjesparker är stängda

X Många festivaler och evenemang 2020 är inställda