VisitDenmark

Vester Nebel Kirke

1300-tals landsbykirke ved Esbjerg


Vester Nebel kirke
er sandsynligvis opført i 1300-tallet, og i koret findes ornamentale dekorationer af Liljemesteren fra omkring 1500-20.

Særlig interessant er et krucifiks på skibets nordvæg.
I figurens hoved fandt man i 1952 i et hulrum en lille pakke med relikvier samt en pergamentstrimmel med følgende indskrift:
'Dette ribben fra de 11.000 jomfruer er anbragt her af magister Thyge, kantor i Ribe, i det Herrens år 1318, 8 dage efter Herrens himmelfart til ære for det hellige kors'.

Desuden en mosaikrude fra 1979, udført af kunstneren Jens Urup Jensen.

Vester Nebel Kirke er åben for alle dagligt fra 08.00 - 17.00.