Vester Hornum Kirke

Vester Hornum Kirke

Foto: VisitVesthimmerland
Attraktioner
Kirker
Adress

Hyllebjergvej 4, Vester Hornum

9640 Farsø

Contact

Mejl:wnr@km.dk

Telefon:98663048

Kirken, som er den gamle Herredskirke, er fra romansk tid, opført i granitkvadre og med tegltag. I 1943 opførtes tårnet mod vest, som samtidig tjerner som våbenhus.
Det tidligere våbenhus mod nord er nu kapel.
Man kan i sydmuren se en tilmuret dør, som stammer fra et nedrevet våbenhus.

I koret hænger et tidligere alterbillede udført af Lucie Ingemann. Det nuværende alterbillede forestillende nadverenes indstiftelse blev ved kirkens restaurering i 1952 fundet på kirkens loft.

I 1941 blev til venstre for korbuen afdækket rester af et kalkmaleri fra tiden ummidelbart før reformationen forestillende kristi lidelseshistorie.

Adress

Hyllebjergvej 4, Vester Hornum

9640 Farsø

Facilities

Landsbykirke

Last updated by
Destination Himmerland