V. Hjermitslev Kirke

Foto: VisitJammerbugten
Attraktioner
Kirker
Adress

Ingstrupvej 41

9700 Brønderslev

Contact

Mejl:anud@km.dk

Telefon:98883076

Mobile:23988855

Vester Hjermitslev Kirke

Den oprindelige romanske bygning er opført omkring 1200 i den store kirkebygningsperiode af granitkvadre på en tilhugget hulkantsokkel, og selv om store dele af muren senere er omsat, er der dog bevaret en del oprindelige enkeltheder, nemlig den gamle norddør og to små tilmurede romanske rundbuevinduer, hvoraf dog kun det ene ses udefra på nordvæggen.

I sengotisk tid, vist omkring 1500 blev både skibets og korets mure forhøjet, samtidig med at der indvendigt blev opsat krydshvælv. Sikkert samtidig blev korbuen ombygget og gjort spidsbuet. Op ad skibet mod vest opførtes af munkesten og genanvende kvadre fra den samtidig nedbrudte vestgavl et tårn, hvori der også opsættes krydshvælv.

Adress

Ingstrupvej 41

9700 Brønderslev

Facilities

Landsbykirke

Last updated by
VisitNordvestkysten, Jammerbugten