skip_to_main_content

Undervandsbygning Ganer Å

Udkigskasse ved Ganer Å få hundrede meter syd for boligområdet ved Ganer Å-parken. Som noget specielt skal udkigskassen ikke bruges til at studere områdets særprægede fugleliv. Det er derimod livet i åen, der er i fokus.

Undervandsbygningen består af tre betonelementer, der er nedsat og samlet i løbet af vinteren under yderst vanskelige vilkår. Høj vandstand i åen og en hård vinter betød, at undervandsbygningen i første omgang ikke blev helt tæt. Bygningen blev derfor lukket for offentligheden indtil foråret 2011, men nu er bygningen åben.

Undervandsbygningen er formentligt den første af sin art i Danmark. "Udkigskassen" som den også kaldes, skal give nye muligheder for at få et lille indblik i livet under vandoverfladen i et typisk vestjysk vandløb. Undervandsbygningen er placeret få hundrede meter nedstrøms boligområdet ved Ganer Å-parken. Adgang via Klostermarken.