VisitDenmark

Stenbjerg Strand i Nationalpark Thy

Stranden ved Stenbjerg er en tidligere landingsplads for fiskerbåde.

Stranden ved Stenbjerg er en tidligere landingsplads for fiskerbåde. Da fiskeriet var på sit højeste, havde Stenbjerg spil, læmole og ni kuttere.
De sidste kuttere forsvandt i 1972.

I dag er der oprettet en forening til bevarelse af Stenbjerg Landingsplads. Foreningen sørger for vedligeholdelsen af de hvidkalkede fiskerhuse og arrangerer hvert år, den 2. søndag i Juli, Stenbjerg-festen ved stranden.

Adgangsforhold til Stenbjerg Strand:
På Kystvejen fra Hanstholm (rute 181) drejes til højre i rundkørslen ved
Stenbjerg. Der er ca. 200 m fra p-pladsen til vandkanten.

Strandbeskrivelse:
Stenbjerg og Lyngby Strand ligger ud til Vesterhavet, mellem Hanstholm og Agger. Strandene er omgivet af fredede landskaber med klitter, hede, og søer. Sydøst for Stenbjerg og øst for Lyngby findes klitlandskab med hede, småsøer og moser, samt nåletræer.

Badevandsbeskrivelse:
Strandene ved Stenbjerg og Lyngby er omkring 50-60 m brede og mere
end 300 m lange. Strandene er sandstrande med sten. Der bliver 2 m
dybt efter ca. 100 m fra vandkanten.