Hodde Gamle Skole

Foto: ProVarde
Attraktioner
Museer
Adress

Letbækvej 1

6862 Tistrup

Contact

Telefon:+45 7524 5011

Hodde Gamle Skole, Tistrup

Den lille stråtækte skole oprettedes i 1831 som følge af Frederik den 6. "Anordning for Almueskolevæsenet paa Landet i Danmark" fra 1814. Da man efterhånden søgte at efterleve den nye lovs bestemmelser, kom undervisningen i vid udstrækning til at foregå i vinterhalvåret. Børnene kunne ikke undværes som medhjælp i landbruget, og fattigfolks børn kunne ikke få tjeneste om sommeren. Det blev til "Den vestjyske Skoleordning". Hodde skole blev nedlagt i 1955.

Skolen ligger ved Hodde Kirkes kirkegårdsmur.

Der er gratis adgang. Ved indgangen til museet finder man et skilt med et telefonnummer. Ring op og få oplyst en kode til at komme ind. Opkald koster almindelig telefontakst.

Adress

Letbækvej 1

6862 Tistrup

Priser

Entré

Gratis

Last updated by
Destination Vesterhavet, VisitWestDenmark