Mern Kirke

Oprindelig romansk teglstenskirke senere ombygget og udvidet. Nu hvidkalket landsbykirke. Kirken har 4 sydkapeller fra omkring 1510-20, tårnet lidt senere.
Altertavlen er fra 1858 og skænket af enkedronning Caroline Amalie. Den oprindelige tavle er fra 1580 og ses endnu på østvæggen.

Prædikestolen i højrenæissance fra 1596, vist nok af Bertel Snedker fra Vordingborg. Døbefonden er romansk og gjort i granit. Dåbsfadet i messing er fra 1901.

Kirken er åbent i hverdagene fra kl. 8.00 til 16.00 eller når graveren er til stede. Mandag er normalt fridag for alle kirkens personale, kirken er dermed også lukket der.