VisitDenmark

Lild Kirke

Landsbykirke.

Kirken er et sengotisk bygningsværk fra o. 1460. 
Kirken er bygget af marksten, limsten fra Bulbjerg, flint og diverse mursten. Senere våbenhus og tårn, korsarm 1801. Tympanon fra Tømmerby Kirkes mandsdør i korvindue. Stolestadegavl 1593. Altercrucifix 1942 (Axel Poulsen).

FOTOS: Niels Clemmensen