Langdysse ved Løkkeby

Langdysse ved Løkkeby

1 km. sydøst for Tullebølle ligger Løkkeby dyssen, som er et af Langelands smukeste fortidsminder.
(Kilde: "Oldtidsminder på Langeland", Langelands Museum)