Karlsgårde Sø

Foto: ProVarde
Aktiviteter
Fiskevande
Adress

Karlsgaarde Sø

6800 Varde

Contact

Karlsgårde Sø er beliggende i naturskønt område og er en del af Varde Å systemet. Fiskekortet gælder også for Holme Kanal og Ansager Kanal.

Salg af fiskekort:

Dagli' Brugsen,
Vardevej 33, Sig
75 26 41 99

Tambours Have
Bredmosevej 21
Nordenskov
75 29 83 24

Ved køb af dag- eller årskort kan der fiskes i søen og i Ansager kanal ca. en km nedstrøms for Ansager by til sammenløb med Holme kanal. I Holme kanal kan der fiskes fra ca. en km nedstrøms for Hostrup by til udløb i Karlsgårde Sø. Der kan fanges laks, havørred, bæk- og regnbueørred, gedde, karpe, brasen og skalle.

Sådan er reglerne:

Der er fangstbegrænsning på tre fedtfinnefisk (laks, havørred, bækørred og stalling) pr. dag og en gedde pr. dag. Der må altså kun hjemtages en gedde pr. døgn fra Karlsgårde Sø ­og kun en gedde mellem 50 og 75 cm. Det indebærer, at alle gedder under 50 cm og over 75 cm skal genudsættes.

I Karlsgårde Sø er det tilladt at fiske med to stænger, idet den ene dog skal benyttes til fiskeri efter agnfisk.

Regler for fiskeri med karpekort:

 • Karpekortet gælder kun for fiskeri i Karlsgårde Sø.
 • Karpekortet gælder kun fiskeri efter fredfisk.
 • Eventuel fangst af gedder, laks og ørreder skal genudsættes.
 • Karper skal genudsættes på fangststedet.
 • Karpekortet giver tilladelse til fiskeri med tre stænger.
 • Udlægning af tackler fra båd skal begrænses til et minimum.
 • Der skal bruges afkrogningsmåtte under karpefiskeri.
 • Sackning: Sack må kun benyttes om natten.
 • Overnatningstelte og lignende må ikke placeres til gene for andre.
 • Forfodring: Der må maksimalt bruges et kg pr. stang pr. døgn.
 • Det er et krav, at der fiskes med bagbly.

Har du et årskort til Sydvestjydsk Sportsfiskerforenings vandløb eller årskort til Karlsgårde Sø, gælder det også som et karpekort.

Adress

Karlsgaarde Sø

6800 Varde

Last updated by
Destination Vesterhavet, VisitWestDenmark