Gravhøje i Pæregård Skov

Gravhøje i Pæregård Skov

I Pæregårdskovens sydlige udkant ligger 3 gravhøje fra oldtiden. Ingen af de 3 gravhøje er undersøgt.
(Kilde: "Oldtidsminder på Langeland", Langelands Museum)