Dyssekammer i Herslev

Dyssekammer i Herslev

Fra landevejen kan man se det impornerende dyssekammer, som ligger i dyrket mark. Oprindeligt lå der tre dyssekamre i en langhøj, men de to er forsvundet for mange år siden. Dyssens store dæksten ligger på sin oprindelige plads. Der er ikke adgang til graven, men den kan ses fra vejen.