VisitDenmark

Dejbjerg Plantage

Dejbjerg Plantage er anlagt omkring år 1900. Fra 1903-14 var der fangekoloni fra Horsens Tugthus i området. Folkene herfra plantede størstedelen af plantagen. Påskedag i 1932
brændte 150 tdr. land. Også denne var det folk fra en fangelejr, der plantede plantagen til igen.
I maj 1947 brød en ny brand løs, som på halvanden time raserede andre 150 tdr. land plantage, som også nu er gentilplantet.
I plantagen er rejst et mindesmærke over E. M. Dalgas, som efter 1864 blev hedeopdyrker-nes pioner med slagordene:
Hvad udad tabes skal indad vindes.
Fra mindesmærket, som er rejst på en opkastet høj på randen af Skovbjerg bakkeø, er der en storslået udsigt over hede, slette-landskab og Ringkøbing Fjord. Til Holmsland klit i vest og Varde Bakkeø i syd.