Bøtøskoven

Oplev Bøtøskovens vilde natur mellem gamle træer, fugtige moser og åbne enge med sjældne sommerfugle, trækfugle, vildtlevende heste og køer.

Bøtøskoven er et unikt naturområde på Falster med varieret natur, som tiltrækker et væld af fugle og insekter til skoven, moserne og vandhullerne.

Heste og køer lever vildt i området og plejer naturen til gavn for mange dyre- og plantearter.

Træktiden byder på et mylder af småfugle og sommerfugle i skoven og på diget. Og de sjældne store havørne og rødtoppet fuglekonger yngler i området.

Nyd naturen ved Bøtøskoven på tre forskellige stier (1,5 – 3,5 km). Ved den nordlige ende af Bøtøskoven er der kort over området og gode parkeringsforhold.

Bøtøskoven ligger lige ud til den mange kilometer lange Marielyst Strand én af de bedste badestrande i Danmark.

Se kort over området i Den Danske Naturfonds brochure her.

Find områdets ruter i Naturlandets app her.

Få inspiration til flere unikke naturoplevelser på Sydhavsøerne her.