skip_to_main_content

Bønnet Slotsruin

Fortidsminde, Kulturhistorie

Voldsted med ruin fra 1500-tallet, med rester af det stenbyggede hus samt borgbanke og voldgrav. Der er offentlig adgang til arealet, der ejes af Guldborgsund Kommune. Der er informationsskilte på stedet samt bord/bænke. NB: arealet afgræsses af får, hold derfor lågen lukket og tag hensyn til dyrene. Der udgår et "spor i landskabet" fra Bønnet Slot, en lille vandresti i området.

Bønnet Slot

Bønnet Slot er bygget lige omkring år 1500. Det er stadig middelalder, men de befæstede borges dage er forbi, tiderne har ændret sig og dermed krigsførelsen. Krudtet har for længst holdt sit indtog på slagmarkerne og de gamle borge med volde og grave omkring var ikke længere tidssvarende set fra et militært synspunkt. De var derimod blevet moderne, man sværmede for de gode gamle dage, hvor ædle riddere og skønne jomfruer forskansede sig på de nu romantiske borge. Bønnet Slot er derfor bygget som en efterligning af en middelalderborg. Bygherren var Oluf Holgersen Ulfstand. Hans bror, Jens Holgersen Ulfstand, byggede et lignende, men noget større hus i Skåne, Glimmingehus, som står den dag idag. Under Svenskekrigen i 1658-60 blev Bønnet Slot plyndret og efterfølgende genopbygget. En brand ødelagde slottet i år 1700 og det forfaldt derefter.

Bønnet Slot ejes af Guldborgsund Kommune. Der er kun en ruin på stedet idag. Du kan se rester af ydermurene  og et udvendigt trappetårn. Bygningen er regtangulær, ca. 11x22 m. Den har været i 2 stokværk (etager), med en hvælvet kælder, en stue og en 1. sal. Murene har været i munkesten på et fundament af kampesten og taget lagt med nonner og munke. Der er fundet rester af teglstensfliser og af vinduesglas.

Står du inde i ruinen, kan du på kortsiderne se rester af ildstederne her. Voldgraven er velbevaret i syd og vest og synlig mod øst og nord.

Øst for borgbanken er der fundet rester af huse, formentlig gårdens økonomibygninger: stalde og lignende. Der ligger en del teglrester, især fra munkesten og tagsten, munke og nonner, rundt omkring på arealet. Lad venligst være med at flytte på dem eller tage dem med hjem, de hører til her.