Bjerrebygård Dyssen

Fra højen er der udsigt over vandet

Langdysse, smukt bevokset med egetræer. Adgang ad markvej - der må ikke parkeres på markvejen! Der findes P-plads 300 m. derfra. Fra højen, der ikke er udgravet, er en fantastisk udsigt over vandet. (Kilde: "Oldtidsminder på Langeland", Langelands Museum)