Årre Kirke

Foto: ProVarde
Attraktioner
Klostre
Adress

Tranbjergvej 7

6818 Årre

Contact

Mejl:fab@km.dk

Telefon:75195041

Årre Kirke har romansk kor og skib og sengotisk tårn. En gennemgribende ombygning fandt sted i 1882, og en hovedistandsættelse i 1930.
Altertavlen fra 1931 er i en art sengotisk stil med malerier, og der hænger to ældre altermalerier i kirken. Døbefonden af granit har ejendommelige relieffer af fabeldyr, fugle, mandsskikkelser, løve og korslam. Prædikestolen er fra 1618, og det smukke stoleværk i ungrenæssance fra 1682.
Adress

Tranbjergvej 7

6818 Årre

Last updated by
Destination Vesterhavet, VisitWestDenmark