Aastrup Gods og Kloster

Navnet Aastrup Hovedgård kan følges helt tilbage til 1400-tallet. Den ældste fløj på det nuværende Aastrup Gods og Kloster er fra 1588, og et tofløjet anlæg stod færdigt i 1613. Det årstal ses i murankre og på en sandstensplade over porten.

I perioden 1842-1888 var klosteret hjem for Frederik d. 6.'s søn med Bente Frederikke Rafsted, lensgreve Frederik Wilhelm Dannemand, og dennes tre hustruer. I Frederik W. Dannemands testamente stod, at der skulle oprettes et stift, der ejede godset, og at hovedbygningen skulle fungere som verdsligt kloster og bolig for ugifte kvinder af Dannemands egen slægt og hans hustruers.

I 1928 åbnede stiftet som det sidste kloster i Danmark og virkede som sådan indtil 1988, hvor fundatsen blev ændret. Aastrup Kloster er ejet af Det grevelige Dannemandske Stift.

I dag bliver klosteret bl.a. brugt til officielle begivenheder, koncerter og oplæsninger. Klosteret er åbent for offentligheden ved visse lejligheder. Stiftet drives i dag stadig efter de Dannemandske forskrifter

Stiftets indtægter kommer fra landbrug, skovdrift og udlejning af henholdsvis jagt og 27 boliger på klosterets jorde.

Der er offentlig adgang til dele af den smukke park.