Vidare till innehåll

Frederiksborg Slott

Foto: ©Mark Gray

Frederiksborg Slott ligger utanför Hillerød strax norr om Köpenhamn. Slottet som även hyser Det Nationalhistoriske Museum omges av en vacker slottsträdgård och byggdes av den danske kungen Christian IV.