Nature camps - Products

Tellus search results

Resultat

Visar 351 - 400 av 633 resultat

Aars Pladsen ligger nord for Aars by ved Svenstrupvej i nyopført skov fra medio 1980.
P lige ved ladsen. Antal pladser: 100.

NB: Kræver ansøgning. Klik på "Book lejrplads" under ...

NB: Kræver ansøgning. Udfyld ansøgningsskemaet....

Klodholm ligger syd for Rebild, for enden af Rebild Skovhusevej, her er plads til ca. 400 gæster. Der bookes normalt kun en gruppe ad gangen. - se også vandretursfolder
Læs vores lejrr...

Lejrpladsen ligger i en løvtræsbevoksning øst for Plantørboligen. Drikkevand kan hentes i udhuset ved Bækbyvej 2, hvor der også findes et toilet.Det kræver ansøgning at benytte pladsen. Klik på "Book ...

Naturbasen er et hus, hvor formålet er, at børnegruppe i daginstituionssammenhænge skal have et sted at være. Huset kan kun benyttes af folk, der har gennemgået et "nøgle...

NB: Kræver ansøgning. Udfyld ansøgningsskemaet....

NB: Kræver ansøgning. Udfyld ansøgningsskemaet.

Der forefindes toiletbygning med både dame- og herretoilet, samt drikkevand...

Lejrpladsen ligger ved Dybe Rende vest for Østerklit i Tversted klitplantage.
NB: Kræver ansøgning. Udfyld ansøgningsskemaet....

Lejrpladsen beregnet til større grupper og foreninger, og skal bookes over Naturstyrelsens webbooking http://booking.naturstyrelsen.dk/Home/Liste
Der kan være ca. 15 personer på pladsen i shelterne. ...

Pladsen består af 3 shelters, grill/bålplads samt borde og bænke. Pladsen ejes og vedligeholdes af Lemvig Kommune.
Det kræver ansøgning at benytte pladsen. Klik på "Book...

To sheltere med bålpladser. Der kan opsættes enkelte supplerende telte ved siden af de to shelters. Drikkevand kan hentes ved Bakkelygård.

Lejrpladsen skal bookes. Grupper,
som har booket lejrpladsen...

Shelterpladsen kan bookes.
Pladsen er primært til større grupper.Der er 3 shelters på pladsen.
Teltslagning ikke tillladt.

Shelterpladsen ligger ved Rundemose/Iglemose/Højemose i Almindingen. Skilt ...

Handicapgrupper kan få kørselstilladelse til området
Følg den gule vandretur fra Sletterhage mod øst. Fra Tyskertårnet følges skovvejen ind i landet. Ca. 300 m fremm...

Randskovpladsen ligger i den østlige ende af Stagsrode Skov. Fra rute 23 følges vejen til Stenhøj Strand. Herfra følges blå rute mod øst til pkt. K. på folderkortet.
Plads til 30 personer.
Brænde må s...

Pladsen er en del af Økobasenetværket i Tønder Kommune. Det vil sige at de institutioner der reservere pladsen har fortrinsret...

Vandhane. Følg grusvejen ca. 100 m mod vest. Find vandhanen til højre for vejen.Vandhanen kan være lukket i vinterhalvåret, pga. risiko for frost.Medbring selv brænde/grillkul eller saml brænde i skov...

Lejrpladsen "Grusgraven Nord" er beliggende lige syd for Sandskredspladsen.
Lejrpladsen "Grusgraven" er delt i "Grusgraven Nord" og "Grusgraven Syd" af en lille træbevoksning.Er I en større gruppe, en...

Pladsen er beliggende ved stranden i den nordøstlige ende af skoven med mulighed for adgang fra søsiden.
Pladsen er indrettet med 3 x 1 shelter og multlokum.Der må ikke opsættes telte.
Medbring selv b...


Lejrpladsen er anlagt i 2 sammenhængende grusgrave.
Der kan hentes vand ved Naturstyrelsens driftsbygninger Helsingevej 7.
Nærmeste P-plads 1,1 km derfra ved Helsingevej.
Bålpladser: 1
Antal pers...

Trædesten - Draved er en lejrplads i økobasenetværket i Tønder Kommune, og giver de insstitutioner i netværket der reserverer pladsen fortrinsret.
Andre er dog velkomne til at bruge pladsen når den ik...

Gammel grusgrav tæt ved Helsingevej og parkeringsplads.Bortset fra en primitiv bålplads er der ingen faciliteter på pladsen.

Vand kan eventuelt afhentes ved Naturstyrelsens Driftsbygninger på den mo...

Græsareal øst for Bundgårdvej. På pladsen er der bålplads, borde/bænke samt skovtoilet.Der er skilt ved Bundgårdvej, hvorfra der er ca. 400 m til pladsen.Der kræves ansøgning at benytte pladsen. Klik ...

Shelterpladsen ligger i en lysning på et areal, som grænser op til Femsølyng kohave. rundt om pladsen er der flere småsøer.
Foran shelterene er der en stor fælles bålplads. Der er plads til ca. 5 per...

Lille plads beliggende i udkanten af Søgård skov med bålplads og 3 shelters, med plads til ca. 7 personer pr. shelter. Der er ikke toilet på pladsen eller adgang til drikkevand!Brænde kan samles i sko...

Lejrpladsen er dejligt beliggende ved vandet ca. 1½ km fra P-pladsen.Motorkørsel til pladsen er ikke tilladt. Grej m.v. må bæres eller køres med trækvogn e.l. fra P-pladsen.Der kan ikke tappes vand i ...

Ca. 800 m inde i skoven fra Tradshuset ad Tradshusvej ligger lejrpladsen "Rævemosen".Motorkørsel i skoven er ikke tilladt. Afsætning af lejrdeltagere og grej kan ske ved Tradshuset - parkering må ske ...

Lejrplads med fast bålplads og plads til ca. 50 personer.
Medbring eget telt/telte.
Pladsen ligger i Klinteskoven tæt på det naturskønne område Jydelejet, hvor man bl.a. kan opleve mange sjældne plant...

Lejrplads med plads til ca. 100 personer.
Toilet og koldt vand findes ved pladsen.

Pladsen skal bookes over Naturstyrelsens webbooking
...

Pladsen er en lejrplads beregnet til større grupper og skalbookes over Naturstyrelsens webbooking:Mindre grupper henvises til den primitive overnatningspladsved siden af eller ved Christiansdal. Der k...

To sheltere, beliggende ved en lille sø i delvist åbent landskab i den nytilplantede skov ved Glumsø by. Bålplads med fast grill ved hver shelter. Der kan opsættes enkelte supplerende telte af spejder...

På pladsen er der 3 shelters og 1 bagehus. Der er plads til 7-9 personer i hver shelter. Desuden er der grillplads, samt borde/bænke. Vand kan hentes ved toiltterne ved p-pl. Der er brænde, sav og øks...

Lejrpladsen ligger på Nordhelgenæs ud mod Ebeltoft Vig.
Fra Rye´s Skanse følges kysten mod syd forbi skydebanen og over en lille bro. Fra broen og ned til fyrrehegnet kan man selv ...

Lejr- og bålplads. 2 bålsteder og teltslagningsområde med vandhane. Plads til ca. 200 personer.
Beliggende ved Fiskebækbroen mellem Furesøen og Farum Sø.
Vær opmærksom på, at der ikke længere er affal...

Medbring selv brænde/grillkul. Sluk ilden, når bålet forlades.NB: Kræver ansøgning - klik på "book lejrplads" under kortudsnittet ovenfor.

Ønsker I at lave en aktivitet i skoven i forbindelse med je...

På pladsen er der 3 shelters som er lavet af rusepæle og ligner tipier. Der er toilet i nærheden af pladsen. Vand kan hentes bag toiletbygningen. Medbring selv brænde eller grillkul. OBS: vær opmærkso...

Risbhøje er en stor åben plads med bålplads og skovtoilet. Vand kan evt. hentes ved toilettet ved P-pl. Staldhøjevej/Ringkøbingvej....

På lejrpladsen er der 1 shelter, grill/bålplads samt borde/bænke. I shelteren er der plads til 7-9 personer.
Det kræver ansøgning at benytte pladsen. Klik på "Book lejrpl...

Fra Ulfborg køres ad Lyslundvej og Paradisvej til pladsen. På pladsen er der grill/bålplads samt borde/bænke og et skovtoilet. Vandhane er installeret i en pæl på pladsen.Det kræver ansøgning at benyt...

Lejrpladsen er beliggende på øen Enehøje i Nakskov Fjord. Der findes 1 shelter og det er tilladt at opsætte små supplerende telte indenfor hegnet omkring lejrpladsen. Bålplads forefindes ved shelteren...

Lejrplads til telte. Bålplads forefindes på pladsen. Toilet og vand ved det grønne forsamlingshus Virkethus. Virkethus er beliggende på Virketvej i Hannenov skov, 4800 Nykøbing F.

Lejrpladsen skal bo...

På pladsen er 3 sheltere. Der kan også opstilles telte.
Vandhane findes 200m fra pladsen ved Røsnæsvej ved stien til lejrpladsen. Toilet findes på den store P-plads mod vest. Multtoilet på pladsen. Me...

Primitiv overnatningsplads ved Borresø. Pladsen nåes bedst fra vandsiden. Der er bålplads. brænde kans amles i skovbunden.Toilet findes ved Slåensø og Østre Gåsekær.

Max. 15 overnattende personer...

1 bålsted. Beliggende ca. 100 m fra Ballerupvej bag brændehandlen Vangehus i ældre bøgeskov.

Vær opmærksom på, at der ikke længere er affaldsstativer i skoven og dermed heller ikke på denne plads. Hu...En
mindre shelterplads der ligger i udkanten af Madsbøl Plantage på et gammelt
hustomt omkranset af træer. Der er bålplads og det er tilladt at samle brænde i skoven.


Pladsen har status som lejrpl...


Shelterpladsen ligger inde i plantagen
og er omgivet af søer. Pladsen er forsynet med muldtoilet, vand og bålplads.
Der er ikke brænde tilgængeligt på pladsen, men det er tilladt at samle i
skovbunde...

Pladsen ligger ca 300 m nord for den tidligere plantørbolig, Tvorupvej 54. Den ligger ved vestkyststiens cykelrute. Pladsen er lysåben. Bruges også som spejderplads. Gode læforhold. På pladsen findes...

Lejrpladsen er beregnet til spejdere, skoler og lignende, og må kun anvendes af større grupper efter forudgående tilladelse.
Enlige vandrere eller cyklister kan dog altid bruge pladsen ...

Der er 3 shelters på pladsen samt grill/bålplads. I hver shelter er der plads til 7-9 personer. Der er handicapsti, hundeskov, vandrelokum samt skovlegeplads i området. Vand kan afhentes ved vandværke...

Lejrpladsen ligger øst for Hald Sø i et kuperet terræn. Pladsen ligger isoleret i et fantastisk naturområde.

Se vandretursfolderne for Hald Sø området nr. 7...

Resultat

Visar 351 - 400 av 633 resultat