Nature camps - Products

Tellus search results

Resultat

Visar 351 - 400 av 934 resultat

Pladsen ligger i den vestlige del af Stenbjerg Klitplantage 200 m øst for Redningsvejen og 750 m vest for cykelruten Vestkyststien med en afstand til fods på 1-2 km til kysten. Pladsen ligger i nålesk...

Der er opstillet 2 shelters på pladsen med dertilhørende bålplads. Der er et smukt kuperet terræn med udsigt over markerne.

GPS-Koordinater: 56.823618 N, 10124245 E

Rutebeskrivelse: Teltpladserne li...

Fri afbenyttelse i højst 2 nætter uden tilladelse. Lille plads med shelter og bålsted på eng nær vandet....

Randskovpladsen er en teltplads, der ligger i den østlige ende af Stagsrode Skov.
Plads til 30 personer.
Brænde må sankes i skoven til brug for bålpladsen.
NB: Kræver booking!...

Pladsen er en del af Økobasenetværket i Tønder Kommune. Det vil sige at de institutioner der reservere pladsen har fortrinsret...

Fri afbenyttelse i højst 2 nætter uden tilladelse.Lille plads helt ud til kysten. Med bålplads og bænke. Der kan sejles til pladsen med jolle eller kajak. I strandkanten står et rødt skilt med teksten...

Lejrpladsen "Grusgraven Nord" er beliggende lige syd for Sandskredspladsen.
Lejrpladsen "Grusgraven" er delt i "Grusgraven Nord" og "Grusgraven Syd" af en lille træbevoksning.Er I en større gruppe, en...

Pladsen er beliggende ved stranden i den nordøstlige ende af skoven med mulighed for adgang fra søsiden.
Pladsen er indrettet med 3 x 1 shelter og multlokum.Der må ikke opsættes telte.
Medbring selv b...


Lejrpladsen er anlagt i 2 sammenhængende grusgrave.
Der kan hentes vand ved Naturstyrelsens driftsbygninger Helsingevej 7.
Nærmeste P-plads 1,1 km derfra ved Helsingevej.
Bålpladser: 1
Antal pers...

Lille plads med bålplads helt ud til kysten. Fri afbenyttelse i højst 2 nætter uden tilladelse.
Overnatningspladsen i Blommeskobbel ligger lige ud til en lodret havskrænt der ikke er afskærmet. Det an...

Gammel grusgrav tæt ved Helsingevej og parkeringsplads.Bortset fra en primitiv bålplads er der ingen faciliteter på pladsen.

Vand kan eventuelt afhentes ved Naturstyrelsens Driftsbygninger på den mo...

Græsareal øst for Bundgårdvej. På pladsen er der bålplads, borde/bænke samt skovtoilet.Der er skilt ved Bundgårdvej, hvorfra der er ca. 400 m til pladsen.Der kræves ansøgning at benytte pladsen. Klik ...

Shelterpladsen ligger i en lysning på et areal, som grænser op til Femsølyng kohave. rundt om pladsen er der flere småsøer.
Foran shelterene er der en stor fælles bålplads. Der er plads til ca. 5 per...

Lille plads beliggende i udkanten af Søgård skov med bålplads og 3 shelters, med plads til ca. 7 personer pr. shelter. Der er ikke toilet på pladsen eller adgang til drikkevand! Brænde kan samles i sk...

Lejrpladsen er dejligt beliggende ved vandet ca. 1½ km fra P-pladsen.Motorkørsel til pladsen er ikke tilladt. Grej m.v. må bæres eller køres med trækvogn e.l. fra P-pladsen.Der kan ikke tappes vand i ...

Fri afbenyttelse i højst 2 nætter uden tilladelse. Pladsen, der ligger på Hærvejen og må benyttes af heste og hestevogne.
Pladsen ligger lige øst for Gejlå Bro.
Shelteret er ikke bygget til overnatnin...

Ca. 800 m inde i skoven fra Tradshuset ad Tradshusvej ligger lejrpladsen "Rævemosen".Motorkørsel i skoven er ikke tilladt. Afsætning af lejrdeltagere og grej kan ske ved Tradshuset - parkering må ske ...

Lejrplads med fast bålplads og plads til ca. 50 personer.
Medbring eget telt/telte.
Pladsen ligger i Klinteskoven tæt på det naturskønne område Jydelejet, hvor man bl.a. kan opleve mange sjældne plant...

Lejrplads med plads til ca. 100 personer.
Toilet og koldt vand findes ved pladsen.

Pladsen skal bookes over Naturstyrelsens webbooking
...

Pladsen er en lejrplads beregnet til større grupper og skalbookes over Naturstyrelsens webbooking:Mindre grupper henvises til den primitive overnatningspladsved siden af eller ved Christiansdal. Der k...

To sheltere, beliggende ved en lille sø i delvist åbent landskab i den nytilplantede skov ved Glumsø by. Bålplads med fast grill ved hver shelter. Der kan opsættes enkelte supplerende telte af spejder...

På pladsen er der 3 shelters og 1 bagagehus. Der er plads til 7-9 personer i hver shelter. Desuden er der grillplads, samt borde/bænke. Vand kan hentes ved toiltterne ved p-pl. Der er brænde, sav og ø...

Lejrpladsen ligger på Nordhelgenæs ud mod Ebeltoft Vig.
Fra Rye´s Skanse følges kysten mod syd forbi skydebanen og over en lille bro. Fra broen og ned til fyrrehegnet kan man selv ...

Lejr- og bålplads. 2 bålsteder og teltslagningsområde med vandhane. Plads til ca. 200 personer.
Beliggende ved Fiskebækbroen mellem Furesøen og Farum Sø.
Der er ikke affaldsstativer i skoven, så husk ...

Pladsen er kun for sejlende på Gudenåen. Maksimalt 2 overnatninger på pladsen. Der opkræves et overnatningsgebyr på 50 kr pr. person. Børn under 6 år er gratis.

Der er to toiletter på pladsen.

Ca. 1...

Fri afbenyttelse i højst 2 nætter uden tilladelse.Græsklædt plads med bålsted tæt på kysten ved Vemmingbund. Pladsen ligger lige ved Gendarmstien. Man kan komme til pladsen med jolle/kano. Fra Sønderb...

Fri afbenyttelse i højst 2 nætter uden tilladelse. Lille plads med bålplads. Det er muligt at sejle til pladsen. Se efter rødt skilt med grøn tekst "Overnatning" placeret på stranden.
Skoven fra kyste...

Medbring selv brænde/grillkul. Sluk ilden, når bålet forlades.NB: Kræver ansøgning - klik på "book lejrplads" under kortudsnittet ovenfor.

Ønsker I at lave en aktivitet i skoven i forbindelse med je...

På pladsen er der 3 shelters som er lavet af rusepæle og ligner tipier. Der er toilet i nærheden af pladsen. Vand kan hentes bag toiletbygningen. Medbring selv brænde eller grillkul. OBS: vær opmærkso...

Risbhøje er en stor åben plads med bålplads og skovtoilet. Vand kan evt. hentes ved toilettet ved P-pl. Staldhøjevej/Ringkøbingvej....

På lejrpladsen er der 1 shelter, grill/bålplads samt borde/bænke. I shelteren er der plads til 7-9 personer.
Det kræver ansøgning at benytte pladsen. Klik på "Book lejrpl...

Fra Ulfborg køres ad Lyslundvej og Paradisvej til pladsen. På pladsen er der grill/bålplads samt borde/bænke og et skovtoilet. Vandhane er installeret i en pæl på pladsen.Det kræver ansøgning at benyt...

Lejrpladsen er beliggende på øen Enehøje i Nakskov Fjord. Der findes 1 shelter og det er tilladt at opsætte små supplerende telte indenfor hegnet omkring lejrpladsen. Bålplads forefindes ved shelteren...

Lejrplads til telte. Bålplads forefindes på pladsen. Toilet og vand ved det grønne forsamlingshus Virkethus. Virkethus er beliggende på Virketvej i Hannenov skov, 4800 Nykøbing F.

Lejrpladsen skal bo...

På pladsen er 3 sheltere. Der kan også opstilles telte.
Vandhane findes 200m fra pladsen ved Røsnæsvej ved stien til lejrpladsen. Toilet findes på den store P-plads mod vest. Multtoilet på pladsen. Me...

Pladsen ligger på Bjergvej i en gammel grusgrav. Der er drikkevand i sommerhalvåret. Bålplads, shelter, sø og multtoilet.
Vejforklaring:
Fra Nørre Nebel køres i retning m...

Primitiv overnatningsplads ved Borresø. Pladsen nåes bedst fra vandsiden. Der er bålplads. brænde kans amles i skovbunden.Toilet findes ved Slåensø og Østre Gåsekær.

Max. 15 overnattende personer...

Øluf Mølle har 3 separate pladser, der er anlagt med græs. Det vil altid være mulig at finde læ på en af pladserne. Alle tre pladser er tæt ved skov, mark og bæk, meget naturskønne. Kontakt kan også s...

Lejrplads med 1 bålsted. Beliggende ca. 100 m fra Ballerupvej bag brændehandlen Vangehus i ældre bøgeskov.

Der er ikke affaldsstativer i skoven, så husk at tage dit affald med, når du forlader pladse...En
mindre shelterplads der ligger i udkanten af Madsbøl Plantage på et gammelt
hustomt omkranset af træer. Der er bålplads og det er tilladt at samle brænde i skoven.


Pladsen har status som lejrpl...


Shelterpladsen ligger inde i plantagen
og er omgivet af søer. Pladsen er forsynet med muldtoilet, vand og bålplads.
Der er ikke brænde tilgængeligt på pladsen, men det er tilladt at samle i
skovbunde...

Pladsen ligger ca 300 m nord for den tidligere plantørbolig, Tvorupvej 54. Den ligger ved vestkyststiens cykelrute. Pladsen er lysåben. Bruges også som spejderplads. Gode læforhold. På pladsen findes...

Lejrpladsen ligger på en gammel hustomt med udsigt over Nors Sø og Hanstholm Vildtreservat.
Pladsen har shelter, muldtoilet, vand og bålplads. Brænde må man samle i skovbunden.
Godt en kilometer mod ø...

Lejrpladsen er beregnet til spejdere, skoler og lignende, og må kun anvendes af større grupper efter forudgående tilladelse.
Enlige vandrere eller cyklister kan dog altid bruge pladsen ...

Der er 3 shelters på pladsen samt grill/bålplads. I hver shelter er der plads til 7-9 personer. Der er handicapsti, hundeskov, vandrelokum samt skovlegeplads i området. Vand kan afhentes ved vandværke...

Fra p-pladsen Porskær Stenhus lidt østfor Knebel går man et par hundrede meter ad et spor mod syd til Knebel Plantage. En anden mulighed er at finde pladsen ved at gå fra Stendysse...

Lejrpladsen ligger øst for Hald Sø i et kuperet terræn. Pladsen ligger isoleret i et fantastisk naturområde.

Se vandretursfolderne for Hald Sø området nr. 7...

Teltpladsen ligger på toppen af en kystskrænt med udsigt over Horsens Fjord. Der er ca. 20 m afstand til vandkanten. Adgang til vand og toilet 100 m. Pladsen er en af en række kystlejrpladser langs de...

Pladsen ligger i tilknytning til udstilling om Ravning Bro. Det er en tidligere have omkranset af træer og hegn. Maks. to telte. Bådebro ved Vejle Å 400 m fra pladsen. 6 km til indkøb. Toiletter finde...

I en lomme af bevoksning ligger 3 shelters med udsigt direkte ud til Lillebælt og som nabo til Solkær Enge. Her holder Kolding Naturskole til, hvor man har adgang til offentlige toiletter.
Der er ca....

Resultat

Visar 351 - 400 av 934 resultat