Jammerbugten

Nationalparken Thy

Mellan fyren i Hanstholm och Agger Tange, på Jyllands västkust, hittar du Danmarks största nationalpark – Thy. Nationalparkens totala areal är 244 kvadratkilometer. 

Präglat av sanden

I nationalparken Thy kan du uppleva ett naturområde som genom århundradena blivit präglat av sandvandring med stora, öde och vindpinade sanddyner. Dessa sanddyner är helt unika, inte bara i Danmark, utan även i internationella sammanhang. 

Djurliv

I nationalparken kan du också få syn på rådjur, kronvilt och några av Danmarks mest sällsynta häckande fågelarter, exempelvis ljungpipare och snäppa. I de små fiskebyarna Nørre Vorupør och Stenbjerg Landingsplads drar fiskarna fortfarande upp sina båtar på land efter en dag till sjöss.

Kulturella attraktioner

Längs kusten återfinns flera betongbunkrar, som är rester av Nordeuropas största befästningsanläggning från andra världskriget. På MuseumsCenter Hanstholm blir du upplyst om hur anläggningen fungerade. Om du vill lära dig mer om livet som fiskare i Nordsjön kan du besöka Nordsø Akvariet i Nørre Vorupør.

Aktiviteter

För cyklister och vandrare finns många markerade leder i nationalparken och för den som föredrar att färdas på mountainbike finns ett antal specialturer. Det finns också möjlighet att uppleva nationalparken från hästryggen genom att låna en islandshäst. Fågelintresserade har mycket att beskåda, exempelvis vid Agger Tange där många häckande och rastande fåglar håller till. Från fågeltornet i Tved Klitplantæ kan du dessutom under tidig vår bli vittne till klassisk trandans.

Klitmøller är känt för att ha ett av Europas bästa surfvatten och golfare kan förvänta sig en härlig runda genom nationalparken på Nordvestjysk Golfbana.

Share this page