Jammerbugten

Nationalparken Thy

Mellan fyren i Hanstholm och Agger Tange, på Jyllands västkust, hittar du Danmarks största nationalpark – Thy. Nationalparkens totala areal är 244 kvadratkilometer. 

Thy

Präglat av sanden

I nationalparken Thy kan du uppleva ett naturområde som genom århundradena blivit präglat av sandvandring med stora, öde och vindpinade sanddyner. Dessa sanddyner är helt unika, inte bara i Danmark, utan även i internationella sammanhang. 

Deers

Djurliv

I nationalparken kan du också få syn på rådjur, kronvilt och några av Danmarks mest sällsynta häckande fågelarter, exempelvis ljungpipare och snäppa. I de små fiskebyarna Nørre Vorupør och Stenbjerg Landingsplads drar fiskarna fortfarande upp sina båtar på land efter en dag till sjöss.

Share this page