North Jutland

Nationalparken Thy

Mellan fyren i Hanstholm och Agger Tange på Jyllands västkust hittar du Danmarks största vildmark som även är dess största nationalpark – Thy. Parkens areal är 244 kvadratkilometer av vacker och säregen natur. Här slår vågorna från Nordsjön in mot stränderna och vinden samlar sandkorn till höga sanddyner.

Thy

Präglat av sanden

I nationalparken Thy kan du uppleva ett naturområde som genom århundradena präglats av sandvandring med stora, öde och vindpinade sanddyner. Dessa sanddyner är helt unika, inte bara i Danmark, utan även i internationella sammanhang. Bortom dem öppnar sig ett landskap av ljungtäckta heder och mer än 200 stora och små sjöar, många av dem hör till de renaste vattnen i Danmark. Ännu längre in börjar de stora, till stora delar folktomma, skogsmarkerna.

Deers

Djurliv

I nationalparken kan du också få syn på rådjur, kronvilt och några av Danmarks mest sällsynta häckande fågelarter, exempelvis ljungpipare och snäppa. I de små fiskebyarna Nørre Vorupør och Stenbjerg Landingsplads drar fiskarna fortfarande upp sina båtar på land efter en dag till sjöss.

Share this page